Skontaktuj się z nami


Formularz Kontaktowy

Proszę Czekać...

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.return-style.pl


Obowiązek Informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest P.P.H. RETURN Zbigniew Kuzyk , Wierzbnica 7A, 74-300 Myślibórz, NIP 5971115205, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

 • w celu komunikacji z Panią/Panem, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Pani/Pana korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Pani/Pana określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Pani/Pana oświadczeniem woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Wierzbnica7A, 74-300 Myślibórz, info@return-style.pl.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.return-style.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla P.P.H. RETURN Zbigniew Kuzyk szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.return-style.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. P.P.H. RETURN Zbigniew Kuzyk  jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.return-style.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.return-style.pl  jest P.P.H. RETRUN Zbigniew Kuzyk, Wierzbnica 7A, 74-300 Myślibórz, NIP 5971115205, (dalej jako „Administrator”).

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
  1. Korzystanie z Serwisu www.return-style.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
  2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

 

 1. Zmiany Polityki prywatności W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

 1. Informacje kontaktowe W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: P.P.H. RETURN Zbigniew Kuzyk, Wierzbnica 7A, 74-300 Myślibórz, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: info@return-style.pl

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Wierzbnica 7A, 74-300 Myślibórz.

Tel. kom: 604 647 329
Email: info@return-style.pl

Informacje Kontaktowe


P.P.H. RETURN
Wierzbnica 7A
74-300 Myślibórz
NIP: 5971115205
REGON:811957670

Tel. kom: 604 647 329
Email: info@return-style.pl