Zadania Stowarzyszenia

HTML Template

Zadania Stowarzyszenia

Nasze główne cele, a zarazem atuty naszej organizacji to:
• Poprawa produktywności przedsiębiorstw poprzez łatwiejszy dostęp do wiedzy, pomysłów, rozwiązań;
• Ułatwienie dostępu do najnowszych produktów i urządzeń oraz specjalistycznych usług;
• Optymalizacja struktur kosztów w firmach;
• Zapewnienie dostępu do wykwalifikowanych pracowników;
• Informowanie o trendach technologicznych i rynkowych;
• Udostępnianie informacji z zakresu innowacji procesowej i produktowej;
• Prezentacja najnowszych technologii oraz możliwości ich transferu do firm;
• Zwiększenie dostępu do prac badawczo-rozwojowych oraz wiedzy prezentowane przez naukowców;
• Przygotowanie konkretnych projektów dla Klientów;
• Wsparcie merytoryczne i techniczne dla Klientów;
• Zwiększenie transferu technologii i innowacji.