Współpraca

HTML Template

Współpraca z jednostkami naukowymi

Współpracujemy z polskimi instytutami naukowymi (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), które zajmują się w sposób całościowy zagadnieniami z zakresu przerobu drewna, jego zastosowania oraz tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie.
Badania realizowane przez jednostki naukowe zmierzają do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki. Mają one na celu również osiągnięcie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym.


Kolejnym, bardzo istotnym podmiotem z punktu widzenia oczekiwań Klienta, jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który jest strategicznym doradcą w obszarze wzornictwa. Doradza przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. Jest jedyną w kraju instytucją, która posiada status jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo–Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy-poprzez stosowanie wzornictwa-innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Instytut prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii oraz zajmuje się doradztwem w zakresie strategii i zarządzania wzornictwem, przygotowania i wdrożenia nowych produktów.
IWP jest członkiem International Council of Societies of Industrial Design (ICSID),międzynarodowej organizacji non-profit promującej design, skupiającej ponad 150 instytucji z ponad 50 krajów. ICSID prowadzi również działalność standaryzacyjną, promuje dobre wzorce, wspiera współpracę między projektantami i biznesem. Instytut Wzornictwa Przemysłowego to członek Design Management Institute (DMI) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje otoczenia biznesu i kultury, które działają na polu edukacji, badań i rozwoju oraz projektowania we wszystkich dziedzinach wzornictwa. IWP jest uważany za strategicznego doradcę przedsiębiorstw, administracji publicznej i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek.